Your Cart

Yamaha produžena garancija

Produžena garancija Fabrička garancija Produženje 1 godina Produženje 2 godina
Novi motocikl / skuter
51-125 ccm 2 godine 131 € 201 €
126-500 ccm 2 godine 154 € 301 €
501-750 ccm 2 godine 174 € 351 €
751-950 ccm 2 godine 193 € 388 €
951+ ccm 2 godine 242 € 488 €

Produžena garancija Fabrička garancija Produženje 1 godina Produženje 2 godina
Polovni motocikl / skuter
51-125 ccm 2 godine 144 € 222 €
126-500 ccm 2 godine 170 € 316 €
501-750 ccm 2 godine 192 € 368 €
751-950 ccm 2 godine 213 € 408 €
951+ ccm 2 godine 267 € 512 €

Produžena garancija Fabrička garancija Produženje 1 godina Produženje 2 godina
Vanbrodski motori
Od 2.5 KS do 6 KS 2 godine + 1 63 € 94 €
8-15KS 2 godine + 1 73 € 116 €
20-25KS 2 godine + 1 105 € 200 €
30-40KS 2 godine + 1 169 € 285 €
50-70KS 2 godine + 1 211 € 317 €
80-130KS 2 godine + 1 317 € 529€
150-200KS 2 godine + 1 533 € 854 €
225-300KS 2 godine + 1 640 € 1175 €

Sve prikazane cene su bez PDV-a
Uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

 YAMAHA PRODUŽENE GARANCIJE – USLOVI

1. Opseg i uslovi ‘Yamaha produžene garancije’

 Pod uslovima ‘Yamaha produžene garancije’ , društvo “BAREL”d.o.o. ,Niš , Vojvode Gojka 62, Niš , pokriva troškove otklanjanja neispravnosti ili kvarova nastalih zbog grešaka u materijalu ili izradi originalnih mehaničkih, električnih ili elektronskih sastavnih delova ili sklopova proizvoda, u razdoblju jedne ili dve godine* nakon isteka originalne fabričke garancije proizvođača pod sledećim uslovima:

 • da su na proizvodu u skladu sa uputstvima iz korisničkog priručnika u predviđenom vremenskom periodu ili nakon predviđenog broja pređenih kilometara ili broja radnih sati ,obavljeni svi redovni servisni pregledi i radovi održavanja od strane ovlašćenog Yamaha servisa sa sedištem društva na području Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije.
 • da postoji digitalna evidencija servisa (DSZ) na Delta Team portalu; maksimalno dozvoljeno odstupanje od 10% procenjenog vremenskog intervala i/ili 5% procenjenih kilometara ili radnih sati.
 • da postoji diagnostički zapis na Yamaha Servisnom Portalu (YDT Potral)
 • da su sve dosadašnje popravke proizvoda izvršeni u ovlašćenom Yamaha servisu uz upotrebu originalnih Yamaha rezervnih delova;
 • da su za održavanje i eventualne prethodne popravke korišćeni oridinalni Yamaha delovi kao i Yamalube ulja i maziva
 • da je nedostatak utvrđen i otklonjen u ovlašćenom Yamaha servisu.
Produžena garancija Fabrička garancija Produženje 1 godina Produženje 2 godina Maksimalno ukupno trajanje garancije (fabričko + produženje)
Novi MC/SC *1 2 godine 1 godina *2 2 godine *3 (1 *2 + 1) 4 godine
Polovni MC/SC*4 kupljeni do 15.05.2023. godine 2 godine besplatno 1 godina *5 4 godine
Polovni MC/SC*5 kupljeni posle 15.05.2023. godine dalje 2 godine 1 godina *2 2 godine *3 (1 *2 + 1) 4 godine
Vanbrodski motori *6 2 godine + 1 godina 1 godina *2 2 godine *3 (1 *2 + 1) 5 godine

*1 – osim EV

*2 – produženje odmah pri kupnji novoga vozila

* 3 – dodatno, produženje za drugu godinu odmah pri kupnji novog vozila

*4 –  moguća kupovina najviše 12 mjeseci nakon kupovine (za vrijeme trajanja fabričle garancije), uz zadovoljene uslova održavanja   (YDT i DSR na portalu)!

*5 –  moguća kupovina najviše 12 mjeseci nakon kupovine (za vrijeme trajanja fabričle garancije), uz zadovoljene uslova održavanja   (YDT i DSR na portalu)!

*6 – samo za privatnu upotrebu; do 300 KS

Osim troškova otklanjanja neispravnosti ili kvarova nastalih zbog grešaka u materijalu ili izradi originalnih mehaničkih, električnih ili elektronskih sastavnih delova ili sklopova proizvoda, produžena garancija ne obuhvata nikakve druge izdatke ili nadoknade troškova vlasniku proizvoda kao što su npr.: troškovi prevoza vozila do servisa i povratka vlasniku, upotrebe zamenskog prizvoda, troškove smještaja, naknade za izgubljeno vrijeme ili dobit itd.

Temeljem ovog dokumenta vlasnik vozila nema pravo:

 • na zamenu proizvoda novim proizvodom;
 • na sniženje kupoprodajne cijene;
 • na raskid ugovora o prodaji proizvoda i povrat kupoprodajne cijene

Popravka  ili zamena sastavnih delova ili sklopova proizvoda na osnovu ‘Yamaha produžene garancije’ , odnosno na trošak društva “BAREL” d.o.o., ne dovodi do produžavanja ili do ponovnog početka toka ‘Yamaha produžene garancije’   na te sastavne delove ili sklopove proizvoda ili na sam proizvod.

Vlasnik vozila nema pravo na bilo kakve naknade od društv“BAREL” d.o.o.a  ukoliko tokom trajanja ‘Yamaha produžene garancije’ iz bilo kojeg razloga ne iskoristi svoja prava.

U skladu sa preporukama i normativima proizvođača proizvoda, odgovorna osoba ovlašćenog Yamaha servisa odlučuje o načinu popravka kao i o originalnim rezervnim dijelovima ili sklopovima potrebnima za popravku. Svi sastavni delovi ili sklopovi vozila koji su zamenjeni novim originalnim rezervnim delovima ili sklopovima, vlasništvo su društva “BAREL” d.o.o.

2. Izuzeci od primene ‘Yamaha produžene garancije

a) ‘Yamaha produžena garancija’ ne vredi za takmičarska i ‘mini’ vozila, električna vozila, vozila koja se koriste za iznajmljivanje, dostavna vozila, vozila koja se upotrebljavaju za posebne namjene (vojska, policija i sl.), te vozila koja se koriste za potrebe auto-škola. Produženom garancijom nisu obuhvaćene naknadne prepravke vozila i opreme koja je ugrađena nakon isporuke novog vozila kupcu.

b) ‘Yamaha produžena garancija’ ne važi za vanbrodske motore koji se koriste u komercijalne i radne svrhe, električne motore (Electric Drive), motore na plovilima koja se koriste za iznajmljivanje, dostavu, plovila koja se koriste za posebne namjene (vojska, policija, itd.). Produžena garancija ne pokriva prepravke motora i opreme koja se ugrađuje nakon predaje novog motora kupcu ili koja se ugrađuje na plovilo.

Yamaha produžena garancija ne obuhvata otklanjanje nedostataka ili kvarova koji su nastali kao posledica:

 1. kvarova nastalih zbog prepravki ili popravki , izvršenih od strane treće osobe koja nije ovlašteni serviser Yamahe  ;
 2. više sile, požara, sudara ili nesreće;
 3. neodgovarajućeg prevoza, čuvanja ili nepravilne upotrebe proizvoda;
 4. nepravilnog održavanja ili popravaka od strane trgovca ili vlasnika proizvoda;
 5. nedostatka nege, prekomjernog trošenja, nepravovremenog otklanjanja oštećenja ili kvarova;
 6. upotrebe nečistog i/ili pogrešnog goriva, ulja, maziva i ostalih tekućina, sredstava za čišćenje i poliranje osim onih koja su preporučena od strane proizvođača;
 7. upotrebe neoriginalnih delova ili neoriginalne dodatne opreme

Yamaha produžena garancija ne pokriva zamenu potrošnih dijelova zbog normalnog slabljenja ili trošenja s vremenom, razne radove podešavanja kao i popravke i usluge propisane od strane proizvođača, a koje se smatraju redovnim održavanjem vozila. Takve popravke ne smatraju se nedostacima i uključuju sljedeće (nepotpun popis): gume, kočione pločice I diskove, čeljusti, sijalice, filtre, delove spojke, pogonski lanac i lančanike, , ulja, rashladnu i kočionu tečnost, kaiševe, akomulatore, čišćenje ili zamenu svećica, osigurače, elise, , filtere goriva, filtere ulja, četke za elektropokretače i PTT motore, pumpe za vodu, anode,  itd.

Prava koja proizlaze iz ‘ Yamaha produžene garancije’ gube se u sljedećim slučajevima:

a) ako je nedostatak ili kvar proizvoda izazvan zbog nemara ili namerno;

b) ako je nedostatak ili kvar proizvoda posljedica nepravilne upotrebe proizvoda, sudara, puknuća gume, elementarne nepogode, prirodnog trošenja i/ili habanja, oštećenja uzrokovanog vanjskim mehaničkim i/ili hemijskim uticajima (bez obzira na uzrok), udarci kamenčića ili drugih uzroka izvan samog proizvoda;

c) ako nisu poštovana uputstva o upotrebi i održavanju odnosno ako na proizvodu nisu obavljeni svi redovni servisni pregledi od strane ovlašćenog Yamaha servisa u predviđenom vremenskom periodu, broju radnih sati ili nakon predviđenog broja peđenih kilometara, zavisno šta pre nastupi, prema planu održavanja vozila;

d) ako se identifikacioni broj proizvoda odnosno broj motora ne mogu pročitati ili su različiti od brojeva navedenih u korisničkom priručniku;

e) ako vlasnik ili korisnik proizvoda nije dopustio ili ne dopušta otklanjanje odnosno popravak nedostatka, kvara ili greške koja je otkrivena od strane ovlaštenog Yamaha servisa;

f) ako se oštećenje ili kvar popravlja ili se proizvod demontira, u celosti ili delomično, kod neovlaštenih servisera;

g) ako su u vozilo ugrađivani neoriginalni delovi;

h) ako se proizvod koristi za trke ili bilo kakve druge vrste takmičenjanja;

i) ako su na proizvodu izvršene promene koje nisu predviđene ili odobrene od strane proizvođača;

j) u ostalim slučajevima koji nisu navedeni u gornjim točkama, ali sa istima stoje u uzročnoj vezi.

3. Područje važenja

Prava koja proizlaze iz ‘ Yamaha produžene garancije’ vlasnik proizvoda može ostvariti u bilo kojem ovlaštenom Yamaha   servisu u državi Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Kosovu.

Vlasnik proizvoda sam snosi troškove popravka proizvoda u ovlaštenom Yamaha servisu izvan granica navedenih država. Zahtev za naknadu troškova koji su nastali otklanjanjem nedostataka, a koji su pokriveni pravima koja proizlaze iz ‘Yamaha produžene garancije’, vlasnik proizvoda mora dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana završetka popravka proizvoda i to onom ovlašćenom Yamaha servisu u kojem je obavio posljednji servis proizvoda pre nego sto se nedostatak odnosno kvar pojavio. Da bi ostvario pravo na povrat novčanih sredstava vlasnik proizvoda dužan je dostaviti primerak originalnog radnog naloga i računa, sa detaljnom  specifikacijom troškova rada i delova koji su ugrađeni ili utrošeni u proizvod, kao i rezervne delove koji su zamenjeni.

4. Početak i trajanje ‘ Yamaha produžene garancije’ ‘

‘ Yamaha produžena garancija ‘ počinje da važi prvog sledećeg dana nakon isteka originalne fabričke garancije proizvođača i važi u trajanju kako je navedeno u dokumentu o isporuci proizvoda. Promena vlasnika proizvoda mora se registrovati kod najbližeg ovlaštenog Yamaha trgovca ili servisera. Promena vlasnika nema utjicaj na trajanje ‘ Yamaha produžene garancije’ ukoliko se time ne menja način upotrebe. U slučaju prenosa vlasništva i time početka komercijalne uporabe produžena garancija prestaje važiti. Kupac produžene garancije nema pravo na povrat novca.

5. Obveze korisnika ‘ Yamaha produžene garancije’

Kako bi korisnik ‘ Yamaha produžene garancije’ ostvario svoja prava isti mora:

 • neodložno prijaviti kvar ovlašćenom Yamaha servisu (najkasnije u roku od 10 dana nakon nastanka istog);
 • ovlašćenoj osobi Yamaha servisa osigurati pregled oštećenog sastavnog dela ili sklopa proizvoda, te mu na zahtev dati sve informacije potrebne za utvrđivanje štete;
 • preduzeti sve što je u njegovoj moći kako bi se šteta umanjila, sprečiti da proizvod bude izvrgnut daljim oštećenjima i pridržavati se uputstava ovlaštenog Yamaha servisa.

Nepridržavanje navedenih obveza od strane korisnika odnosno vlasnika proizvoda ima za posledicu delmično ili potpuno poništavanje  ‘ Yamaha produžene garancije ‘

 6. Završne odredbe

Prava koja proizlaze iz ‘ Yamaha produžene garancije’ ne utiču na ostala prava koja vlasniku proizvoda kao kupcu pripadaju po drugim osnovama.

Radi ostvarenja prava na temelju ‘ Yamaha produžene garancije’, vlasnik je obvezan pre započinjanja otklanjanja nedostataka, ovlaštenom Yamaha servisu omogućiti utvrđivanje nedostataka.

“BAREL” d.o.o.  Niš
 15.05.2023.

Pošaljite upit  Dodatna oprema